COVID-19 járványügyi eljárásrend és adatok

Tisztelt látogató!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2021. március 4-én bejelentést tett a járványhelyzetben szükségessé vált szigorításokkal kapcsolatban, melyek a köznevelés területét is érintik. A középiskolai évfolyamok mellett az iskolák 1-8. évfolyamai is 2021.03.08-tól 2021.04.07-ig (kivétel a tavaszi szünet ideje) tantermen kívüli digitális munkarendre térnek át.
A digitális munkarend alatt a diákok a megszokott módon kapják tanáraiktól a feladatokat.

Az alábbiakban intézményünk koronavírusjárvánnyal kapcsolatos adatairól tájékozódhat.

Járványügyi tájékoztató - intézkedések intézményünkben

Tisztelt Szülők / kedves Diákok! Az alábbiakban a koronavírusjárvány terjedésének megelőzése érdekében hozott, az iskolában érvényes rendszabályokról és eljárásrendről tájékozódhatnak. A szabályok betartása közös érdekünk, illetve vannak közöttük olyanok, amik kötelező érvényűek, nem csak ajánlások.
Mindannyiunk és családjaink egészsége a legfontosabb, ezért a Diákönkormányzat és az iskola vezetősége is tisztelettel kéri intézményünk minden tanulóját, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel mellőzzék a csoportos rendezvényeken (rendezvények, bálok, szórakozóhelyek) való részvételt. A felelősség mindenkinek a saját kezében van.
Az esetleges változásokról ugyancsak ezen az oldalon, valamint az iskola facebook oldalán kaphatnak tájékoztatást.

Általános rendelkezések:

 1. 2020. október 1-től kötelező a bejáratnál a testhőmérőzés.
 2. Intézményünkbe csak tanulóink, dolgozóink, indokolt esetben hivatalos ügyet intéző látogatók léphetnek be. Belépéskor maszk viselése, kézfertőtlenítés, továbbá a 1,5 méteres távolságtartás kötelező.
 3. A folyosón, közösségi terekben kötelező a maszk használata, a lehetőség szerinti 1,5 méteres távolság tartása.
 4. A tanteremben a maszk használata nem kötelező, ugyanakkor fontos a távolságtartás hangsúlyozása az adottságok figyelembevételével.
 5. Az intézményt csak egészséges, tünetmentes állapotban lehet látogatni.
 6. Digitális munkarendet csak operatív törzs döntése alapján lehet bevezetni.
 7. Rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el.
 8. A karanténba kerülők körét, annak időtartamát, szabályait csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelheti el.
 9. Szülői értekezletek online módon tarhatók, vagy papír alapú értesítőkkel kiválthatók.
 10. Tanulmányi versenyek csak online rendezhetők meg.
 11. Az úszásoktatás felfüggesztésre került.
 12. Az őszi rendezvények elmaradnak, vagy későbbi időpontban kerülnek megtartásra.
 13. Énekkari próbák felfüggesztésre kerültek.

Betegség esetén:

Higiéniai eljárások:

Tanulóknak, dolgozóknak hangsúlyosan javasolt eljárások:

A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium a járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi higiénés ellátást biztosítja intézményeiben:

Maszk használata:

Kérjük, hogy személyes használatra szánt maszkot és pótmaszkot minden tanuló biztosítson magának, melyet tanítási napokon hozzon magával! A szájmaszk használata az iskolai közösségi terekben mindenkinek kötelező!

Kérjük, hogy gyermeküket reggel az iskola ajtajáig kísérjék, a tanítás végén az iskola épülete előtt várják. Kérjük, hogy tünetes vagy beteg gyermeküket ne engedjék az iskolába! Fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, a szülőnek ebben az esetben értesítenie kell a gyermekorvost, háziorvost és az iskolát.

Beléptetés:

2020. szeptember 28-tól (hétfő) megváltozik az iskolaépületbe való belépés útvonala.
A továbbiakban négy bejáraton lesz beléptetés (és október 1-től a kötelező hőmérőzés):

Távozás:

Hiányzások:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv elérhető az alábbi linken.

Felhívom szíves figyelmüket a 8. pontra, amely a tanulói hiányzások kezeléséről szól:
8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
8.2 Ezen időszakban a tanuló otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

További kiegészítés: „A karanténba kerülők körét, annak időtartamát és szabályait csak az NNK rendelheti el, az iskola nem kérheti gyermek és pedagógus távoltartását, kötelező tesztelését.”

Halaszthatatlan ügyek intézése előzetes bejelentkezéssel történik időpont egyeztetés után. Elérhetőségeink: